بررسی سیستم های قدرتBack- نمونه سوال


 

     میان ترم بهار 89               پایان ترم بهار 89

    کوئیز مهر 88               میان ترم مهر 88              پایان ترم مهر 88

      میان ترم بهار 87           پایان ترم بهار 87

      میان ترم بهار 88          پایان ترم بهار 88

     آزمون پایان ترم دانشگاه Eastern Mediterranean - فوریه 2001

     نمونه سوالات توان لحظه ای و مختلط و مدارات سه فازه(سری اول)                    پاسخ چند سوال از سری اول

     نمونه سوالات محاسبه پارامترهای  خطوط انتقال هوایی (سری دوم)

      نمونه سولات روش پریونیت در سیستم های شامل ترانسفورماتور (سری سوم)

     لینک درس بررسی سیستم های قدرت در دانشگاه ایلی نویز (نمونه سوال امتحانی حل شده، جزوه و ppt درس)